Piotr Lankamer - Prezes Zarządu

Ewa Król - Wiceprezes Zarządu

Edyta Lisek - Sekretarz

Monika Godlewska - Członek Zarządu

Ewelina Trzcińska - Członek Zarządu

Andrzej Bejm - Członek Zarządu

Mariusz Banasik - Członek Zarządu

Kamil Nowiszewski - Członek Zarządu

Witold Kasprzyk - Członek Zarządu